jueves, 29 de marzo de 2012

O BLOG COMO FERRAMENTA NA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Daniel Veiga Martinez ofrécenos un artigo no que nos explica como está sendo a súa experiencia como orientador e dinamizador na creación de blogs no seu centro educativo. (se queredes velo completo clica aquí ).

Explica as características xerais do uso do blog como ferramenta:
 • é un sistema sinxelo, práctico, rápido e sin custe económico.
 • ten a posibilidade de interinteractuar.
 • permite a sindicación de contidos a outros blogs ou lugares web.
 • permite un sistemade almacenamente e organización de moita información.
Así mesmo establece unhas aportacións pedagóxicas do uso dos blogs educativos como son:
 • mellora a alfabetización dixital e de tratamentoda información do alumnado.
 • resulta motivador para levar a cabo competencias lingúísticas (leer e escribir) e tamén formación audiovisual.
 • o alumnado síntese protagonista do blog no que participa.
 • reflicte as actividades de aprendizaxe levadas a cabo no centro, e polo alumnado.
O autor mostranos  as características de "blogia" como ferramenta para crear un blog.

Explica, tamén, a importancia de organizar e estructurar o blog, que creemos, cos temas que nos interesa tratar e a importancia de facer un esquema da organización da información que queremos mostrar no blog.

Continua mostrándonos os distintos pasos que segueu á hora de traballar con estes recursos, e como se foi implicando nas tics en xeral e no uso dos blogs, en particular, o longo de varios cursos. Aplicacións variadas que podemos incluir no noso propio blog e unha serie de informacións e bibliografia que poideran interesar.

Son, en xeral, informacións prácticas de como crear e manter actualizado o noso blog.


O BLOG COMO FERRAMENTA DE ORIENTACIÓN

Mª Carmen Delgado escribe un artigo sobre os blogs como ferramenta dentro do departamento de Orientación e explica a súa experiencia (podedes ver o artigo completo aquí ).

A autora, como moitos de nos, creamos un blog, de forma sinxela e autodidácta, pero pouco a pouco, imos vendo as posibilidades que ten e queremos saber mais, e comezamos a facer cursos de formación  que nos axuden con esta tarefa. Así empezamos.

A experiencia da autora do artigo comenzouse a facer tendo como destinatarios a toda a comunidade educativa: o alumnado e as súas familias, o resto do profesorado e tamén a un mesmo.

Os obxectivos que interesaban son os seguintes:
 1. OFRECER INFORMACIÓN DE INTERESE E ACTUALIZADA. Axudando a mellorar a competencia dixital e o tratamento da información. Precisamos saber buscar información, valorar dita información, realizar destrezas de razoamento para organizar e clasificar esa información e habilidade para comunicala.
 2. RECOPILAR RECURSOS. Suscribíndose a certas webs ou blogs que nos resulten de interese temos sempre información actualizada do que se publica neles.
 3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN e de recursos de interese tanto para o propio orientador como para profesores titores, á hora de levar a cabo o plan de acción titorial, por exemplo.
Cada blog acabará especializandose ou dando información sobre temas que interesen mais á comunidade educativa á que van dirixidos. Nun centro de secundaria a Orientación Académica e Profesional terá un peso importante. Nun centro de E.Infantil e Primaria será máis adecuado ofrecer información e guias  para familias e recursos e actividades para o alumnado que podan completar a súa formación.
É indudable a necesidade de educar e alfabetizar á sociedade nas novas tecnoloxías, cada día mais imprescindibles na vida cotiá.
Invito as familias, alumnado e por suposto ó profesorado,aínda  que nun principio sexan reaceos a participar, non por falta de interese, seguramente, pero si por descoñecemento ou falta de tempo que "blogueedes" e aprendades con este universo que ten como premisa a de "compartir".

RAZONES PARA CREAR UN BLOG

Docente:8 motivos para crear un blog en 2012


Este é o  título de dun átigo (podedes velo completo aquí ) que trata de convencernos para que este ano teñamos, os docentes, o propósito de crear un blog. Explícanos algúns dos moitos motivos para facelo.
Enumera os beneficios que publicar un blog, no que nos pode aportar como docentes e tamén de forma persoal.
Sirve para reflexionar sobre a evolución do noso traballo e os nosos pensamentos, xa que ten un formato de diario, de forma cronolóxica. Fainos traballar e por suposto aprender acerca das novas tecnoloxías. Mellora  a nosa competencia lingüística e a creatividade. permítenos comunicarnos, compartir recursos, experiencias e opiniónscos persoas de todo o mundo, o que pode incluso aumentar as propias oportunidades profesionais.
Por non falar da oportunidade de establecer novos canles de comunicación co alumnado e as súas familias e mostrando o noso traballo, as nosas inquedanzas e a dedicación que temos con respecto o ensino melloramos a imaxe do docente.

Non creo que sexan as únicas razóns, pero todas elas son moi interesantes, e creo que suficientes para que mereza a pena o esforzo, a dedicación e sobre todo o tempo que nos leva poñelo en práctica.

Animo a todo o mundo a que o intente.