jueves, 29 de marzo de 2012

O BLOG COMO FERRAMENTA DE ORIENTACIÓN

Mª Carmen Delgado escribe un artigo sobre os blogs como ferramenta dentro do departamento de Orientación e explica a súa experiencia (podedes ver o artigo completo aquí ).

A autora, como moitos de nos, creamos un blog, de forma sinxela e autodidácta, pero pouco a pouco, imos vendo as posibilidades que ten e queremos saber mais, e comezamos a facer cursos de formación  que nos axuden con esta tarefa. Así empezamos.

A experiencia da autora do artigo comenzouse a facer tendo como destinatarios a toda a comunidade educativa: o alumnado e as súas familias, o resto do profesorado e tamén a un mesmo.

Os obxectivos que interesaban son os seguintes:
  1. OFRECER INFORMACIÓN DE INTERESE E ACTUALIZADA. Axudando a mellorar a competencia dixital e o tratamento da información. Precisamos saber buscar información, valorar dita información, realizar destrezas de razoamento para organizar e clasificar esa información e habilidade para comunicala.
  2. RECOPILAR RECURSOS. Suscribíndose a certas webs ou blogs que nos resulten de interese temos sempre información actualizada do que se publica neles.
  3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN e de recursos de interese tanto para o propio orientador como para profesores titores, á hora de levar a cabo o plan de acción titorial, por exemplo.
Cada blog acabará especializandose ou dando información sobre temas que interesen mais á comunidade educativa á que van dirixidos. Nun centro de secundaria a Orientación Académica e Profesional terá un peso importante. Nun centro de E.Infantil e Primaria será máis adecuado ofrecer información e guias  para familias e recursos e actividades para o alumnado que podan completar a súa formación.
É indudable a necesidade de educar e alfabetizar á sociedade nas novas tecnoloxías, cada día mais imprescindibles na vida cotiá.
Invito as familias, alumnado e por suposto ó profesorado,aínda  que nun principio sexan reaceos a participar, non por falta de interese, seguramente, pero si por descoñecemento ou falta de tempo que "blogueedes" e aprendades con este universo que ten como premisa a de "compartir".

No hay comentarios:

Publicar un comentario